Escola Ciutat de Mallorca. Nou Barris. Barcelona

Logo Ciutat de Mallorca

Escola Ciutat de Mallorca

c. Deià, 12 08016 Barcelona

Escola

Contact Data

 Name
Ciutat de Mallorca

 Code
8061816

 Status
Centro Público

 Type
Escola

 Owner
Generalitat de Catalunya

 Phone
933593854

 Fax

 Video

 Email
ebmciutatdemallorca@bcn.cat

  If you are the principal, you can complete the info we show about your center to atract people interest

Location

 Position Ciutat de Mallorca

Region
CATALUÑA

Province
Barcelona

Locality
Barcelona

Municipality
Barcelona

Address
c. Deià, 12

Postal Code
08016

Teachings

 Education, courses, training Ciutat de Mallorca

Grade Family Teaching Modality
Educación Infantil (Primer Ciclo ) Presencial

Grades / Marks

Tests, Exams, Academic Results Ciutat de Mallorca

  Selectivity Marks

  Grades point cutoff

Additional Information

Timetable

L'horari d’atenció als infants és de 8:00 a 17:00 hores, de dilluns a divendres, a excepció dels mesos de setembre i juliol, que és de 8:00 a 15:00 hores.

Sens perjudici de l’horari establert d’entrada i sortida a l’escola bressol, les famílies poden establir el seu horari, d’acord amb la direcció, segons les seves necessitats i les dels infants.

Per als infants que no dinin a l’escola s’estableix un marge horari, no superior a tres hores, entre les sessions del matí i de la tarda. Aquesta franja horària s’estableix entre les 11:30 i les 12:00 hores per a la sortida, i les 14:30 i les 15:00 hores per a l’entrada.

Additional Info

Escola Bressol Municipal Ciutat de Mallorca

L'escola bressol Ciutat de Mallorca està situada als baixos de l'edifici del Centre d'Educació Infantil i Primària Palma de Mallorca, amb el qual manté una bona relació i convivència des de setembre del 2002, que és quan va iniciar l'activitat.

La distribució i l'organització dels espais, tant interiors com a l'aire lliure, proporcionen un entorn físic segur i acollidor. Els espais i tot l'equipament estan preparats amb intencionalitat educativa per afavorir que els infants puguin desenvolupar les seves capacitats afectives, cognitives i de relació al llarg del seu procés d'aprenentatge.

Bona part dels objectius de l'educació infantil es porten a terme a través de les situacions de la vida quotidiana i la cura personal de l'infant.

Fomentar l'autonomia dels infants dins l'escola afavoreix la descoberta de les seves pròpies possibilitats i aptituds, potencia l'aprenentatge a través de l'acció i reafirma la pròpia imatge i seguretat.

A l'escola hi ha l'AMPA que participa i col·labora en els projectes que es programen conjuntament, com per exemple el conte, l'alimentació, la música, etcètera. Així mateix, és molt important que es produeixi l'intercanvi i la coordinació necessaris entre les famílies i l'escola perquè hi hagi una bona relació que afavoreixi la tasca educativa.

L'escola forma part de la Xarxa 0-18 de Nou Barris, que agrupa tots els centres públics del districte i que vetlla per la qualitat i el bon funcionament.

Aquesta escola participa en els projectes interdisciplinaris comuns:

FP Dual.
La Gent Gran de Nou Barris torna a l’Escola

Events

 Visiting day, Sports competitions ...

No events found

Share!

Users Opinions Ciutat de Mallorca

Insert your opinion

Name:
Facilities:
Staff:
Student Body:

Recommended Schools

FEM School

Bilingual Private Center in Chamberí

Our first aim is to supply our students an education which allows them an easy access to university, always thinking in their welfare at school.


Arturo Soria School

Pedagogical Innovation, Academic Results

Educative example, Arturo Soria is a different school, a parents cooperative where families participation is a fact.

Private tuition teachers

Maestra de educación infantil

Graduada en magisterio infantil + lengua extranjera con gran experiencia en la enseñanza ofrece clases particulares para niños de primara y secundaria (apoyo y refuerzo general de todas las asignaturas)


Ingeniero Telecomunicación con Máster Formación Profesorado

Ingeniero superior en telecomunicaciones se ofrece para dar clases particulares de ciencia (matemáticas, física, química, dibujo, informática...) e inglés a todos los niveles y edades


Profesora Educación Infantil

Con experiencia en clases particulares de inglés y refuerzo general para niños de educación primaria

Further Information

Schoolar Calendar Ciutat de Mallorca

Consult back to school, classes / course starting date, holidays

Grades point cutoff

All university degrres grades point cutoff 2015/2016

Selectivity Marks

Schools average mark in Selectivity (PAU)

School Ranking

Schools Ranking by users personal opinion

School Opinions

Consult all users opinions about schools

Camps

Summer camps searcher

Download Report Report Escola Ciutat de Mallorca. Nou Barris. Barcelona WORD Report Escola Ciutat de Mallorca. Nou Barris. Barcelona PDF Report Escola Ciutat de Mallorca. Nou Barris. Barcelona EXCEL