IES Vall d'Hebron. Horta-Guinardó. Barcelona

Logo Vall d'Hebron

IES Vall d'Hebron

Passeig Vall d'Hebron, 93-95 08035 Barcelona

Instituto de Educación Secundaria (IES)

Contact Data

 Name
Vall d'Hebron

 Code
8052700

 Status
Centro Público

 Type
Instituto de Educación Secundaria (IES)

 Owner
Generalitat de Catalunya

 Phone
932125004

 Fax
934176254

 Video

 Email
a8052700@xtec.cat

  If you are the principal, you can complete the info we show about your center to atract people interest

Location

 Position Vall d'Hebron

Region
CATALUÑA

Province
Barcelona

Locality
Barcelona

Municipality
Barcelona

Address
Passeig Vall d'Hebron, 93-95

Postal Code
08035

Teachings

 Education, courses, training Vall d'Hebron

Grade Family Teaching Modality
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOGSE) ADMINISTRACIÓN Administración y Finanzas Presencial
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOGSE) ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS Animación de Actividades Físicas y Deportivas Presencial
Bachillerato de Artes Presencial
Bachillerato de Ciencias y Tecnología Presencial
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales Presencial
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOGSE) ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural Presencial
Educación Secundaria Obligatoria Presencial
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOGSE) ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA Equipos Electrónicos de Consumo Presencial
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOGSE) IMAGEN PERSONAL Estética Personal Decorativa Presencial
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN Gestión Administrativa Presencial
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA Instalaciones Eléctricas y Automáticas Presencial
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOGSE) ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA Instalaciones Electrotécnicas Presencial
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOGSE) ADMINISTRACIÓN Secretariado Presencial
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA Sistemas Electrotécnicos y Automatizados Presencial

Grades / Marks

Tests, Exams, Academic Results Vall d'Hebron

  Selectivity Marks

  Grades point cutoff

Additional Information

Timetable
Horario

Additional Info

TRETS D’IDENTITAT:

Volem crear una comunitat educativa formada pel professorat i altres treballadors del centre, l’alumnat, les famílies, i els agents socials, que centri la seva tasca en l’àmbit local sense oblidar la globalització i necessitats internacionals del nostre temps; que pari especial atenció a les llengües pròpies i estrangeres alhora que fomenti la convivència, la sostenibilitat, el respecte i el treball en equip.  Tot plegat per col·laborar a desenvolupar el creixement personal i col·lectiu en un entorn de vida saludable i de respecte al medi ambient.

En definitiva a l’Institut Vall d’Hebron volem avançar i evolucionar amb les persones que en formem part i aportar ciutadansautònoms, solidaris, compromesos, lliures i crítics i professionals competents.

PILARS PEDAGÒGICS / BASES DEL MODEL EDUCATIU:

Centre públic, català, laic, democràtic i integrador on fomentem els següents valors:

Entusiasme: il·lusionar-se, no defallir, perseverar; creure’s allò que es fa i poder il·lusionar els altres.
Autonomia: assumir la responsabilitat de la pròpia feina i les seves obligacions.
Esperit crític : pensar per si mateixos.
Respecte: Fomentar el respecte tant a les persones com al medi ambient en un ambient de bona convivència.
Cooperació: Posar-se d’acord, treballar plegats amb un o uns altres per obtenir un bé comú.
Projecció: Prendre consciència que formem part d’una societat. No estem aïllats hem de conèixer i conviure amb altres realitats diferents de la nostra.
Professionalització: Ser bons coneixedors de les tècniques pròpies de la professió triada i estar al dia de les actualitzacions.

OBJECTIUS EDUCATIUS PRIORITARIS:

Fomentar els valors bàsics del respecte i tolerància en la convivència i afavorir els valors de la solidaritat i la cooperació.
Propiciar els aspectes que afavoreixin la igualtat d’oportunitats i la no discriminació per raó de sexe, raça, religió, social o de qualsevol altre tipus.
Establir l’exigència de treball continu, sistemàtic i ben fet, per adquirir  responsabilitat sobre la pròpia feina.
Vetllar per la participació de l’alumnat en la vida de l’institut a través dels seus representants i de forma directa.
Potenciar la participació de les famílies de l’alumnat en la vida de l’institut a través dels seus representants en el Consell Escolar i directament en l’AMPA de l’institut.
Potenciar una gestió transparent de tots els àmbits d’organització i funcionament de l’institut
Potenciar aquelles activitats que incideixin en el respecte i defensa del medi ambient.
Potenciar l'aprenentatge de llengües estrangeres

Events

 Visiting day, Sports competitions ...

No events found

Share!

Users Opinions Vall d'Hebron

1 Opinion.
  1. 2 Disconforme con Comentario
    4 Conforme con Comentario
    wey
    18/07/2013
    me gustaría saber el código de este año, por favor!

Insert your opinion

Name:
Facilities:
Staff:
Student Body:

Recommended Schools

FEM School

Bilingual Private Center in Chamberí

Our first aim is to supply our students an education which allows them an easy access to university, always thinking in their welfare at school.


Arturo Soria School

Pedagogical Innovation, Academic Results

Educative example, Arturo Soria is a different school, a parents cooperative where families participation is a fact.

Private tuition teachers

Maestra de educación infantil

Graduada en magisterio infantil + lengua extranjera con gran experiencia en la enseñanza ofrece clases particulares para niños de primara y secundaria (apoyo y refuerzo general de todas las asignaturas)


Ingeniero Telecomunicación con Máster Formación Profesorado

Ingeniero superior en telecomunicaciones se ofrece para dar clases particulares de ciencia (matemáticas, física, química, dibujo, informática...) e inglés a todos los niveles y edades


Profesora Educación Infantil

Con experiencia en clases particulares de inglés y refuerzo general para niños de educación primaria

Further Information

Schoolar Calendar Vall d'Hebron

Consult back to school, classes / course starting date, holidays

Grades point cutoff

All university degrres grades point cutoff 2015/2016

Selectivity Marks

Schools average mark in Selectivity (PAU)

Statistics IES Vall d'Hebron

Daily / weekly visits

School Ranking

Schools Ranking by users personal opinion

School Opinions

Consult all users opinions about schools

Camps

Summer camps searcher

Download Report Report IES Vall d'Hebron. Horta-Guinardó. Barcelona WORD Report IES Vall d'Hebron. Horta-Guinardó. Barcelona PDF Report IES Vall d'Hebron. Horta-Guinardó. Barcelona EXCEL