Escola Bambi. Les Corts. Barcelona

Logo Bambi

Escola Bambi

c. Vallespir, 198 08014 Barcelona

Escola

Contact Data

 Name
Bambi

 Code
8046311

 Status
Centro Público

 Type
Escola

 Owner
Generalitat de Catalunya

 Phone
934914817

 Fax
934914817

 Video

 Email
ebmbambi@bcn.cat

  If you are the principal, you can complete the info we show about your center to atract people interest

Location

 Position Bambi

Region
CATALUÑA

Province
Barcelona

Locality
Barcelona

Municipality
Barcelona

Address
c. Vallespir, 198

Postal Code
08014

Teachings

 Education, courses, training Bambi

Grade Family Teaching Modality
Educación Infantil (Primer Ciclo ) Presencial

Grades / Marks

Tests, Exams, Academic Results Bambi

  Selectivity Marks

  Grades point cutoff

Additional Information

Timetable

L'horari d’atenció als infants és de 8:00 a 17:00 hores, de dilluns a divendres, a excepció dels mesos de setembre i juliol, que és de 8:00 a 15:00 hores.

Sens perjudici de l’horari establert d’entrada i sortida a l’escola bressol, les famílies poden establir el seu horari, d’acord amb la direcció, segons les seves necessitats i les dels infants.

Per als infants que no dinin a l’escola s’estableix un marge horari, no superior a tres hores, entre les sessions del matí i de la tarda. Aquesta franja horària s’estableix entre les 11:30 i les 12:00 hores per a la sortida, i les 14:30 i les 15:00 hores per a l’entrada.

Additional Info

Escola Bressol Municipal Can Bruixa
Bambi

El nostre projecte educatiu

L'escola bressol Can Bruixa acull infants de 0 a 3 anys de primer cicle d'educació infantil, distribuïts en cinc grups, i té una capacitat màxima de seixanta-tres places.

A l'escola s'entén l'infant com una globalitat i s'afavoreix el seu desenvolupament integral cobrint-ne les necessitats bàsiques com ara l'alimentació, el son, la higiene, i també les necessitats afectives i de relació: sentir-se atès, estimat, segur i envoltat d'amics i amigues.

Es té en compte que cada infant és diferent, i s'estableixen unes relacions educatives basades

en el respecte a la diversitat, considerant el ritme i les necessitats educatives de cadascú.

Tenint en compte que l'activitat bàsica de l'infant és el joc, s'afavoreix constantment perquè és a través del joc que els nens i les nenes assoleixen tots els aprenentatges i esdevenen subjectes actius en la pròpia formació.

En el funcionament general de l'escola hi ha previstos uns canals de relació i comunicació

entre les famílies i el professorat com ara reunions, informes diaris, entrevistes, informes anuals, per tal de garantir el diàleg i la col·laboració.

Les famílies tenen la possibilitat d'accedir quotidianament a les aules, tant a l'hora d'entrar com

a la de sortir. Així, l'aula és el context on diàriament s'estableix una comunicació entre les famílies i els educadors i les educadores de cada grup.

A l'escola hi ha una associació de mares i pares d'alumnes.

També existeix un consell de participació que, com a òrgan participatiu en què estan representades les famílies i els educadors i les educadores, es coresponsabilitza del funcionament i de la presa de decisions importants de l'escola a partir del debat i d'acords.

L'escola bressol està ubicada al mateix emplaçament que el Centre d'Educació Infantil i Primària Duran i Bas. El fet de compartir l'espai facilita la coordinació i la relació amb l'alumnat i els mestres del segon cicle d'educació infantil.

Events

 Visiting day, Sports competitions ...

No events found

Share!

Users Opinions Bambi

Insert your opinion

Name:
Facilities:
Staff:
Student Body:

Recommended Schools

FEM School

Bilingual Private Center in Chamberí

Our first aim is to supply our students an education which allows them an easy access to university, always thinking in their welfare at school.


Arturo Soria School

Pedagogical Innovation, Academic Results

Educative example, Arturo Soria is a different school, a parents cooperative where families participation is a fact.

Private tuition teachers

Maestra de educación infantil

Graduada en magisterio infantil + lengua extranjera con gran experiencia en la enseñanza ofrece clases particulares para niños de primara y secundaria (apoyo y refuerzo general de todas las asignaturas)


Ingeniero Telecomunicación con Máster Formación Profesorado

Ingeniero superior en telecomunicaciones se ofrece para dar clases particulares de ciencia (matemáticas, física, química, dibujo, informática...) e inglés a todos los niveles y edades


Profesora Educación Infantil

Con experiencia en clases particulares de inglés y refuerzo general para niños de educación primaria

Further Information

Schoolar Calendar Bambi

Consult back to school, classes / course starting date, holidays

Grades point cutoff

All university degrres grades point cutoff 2015/2016

Selectivity Marks

Schools average mark in Selectivity (PAU)

Statistics Escola Bambi

Daily / weekly visits

School Ranking

Schools Ranking by users personal opinion

School Opinions

Consult all users opinions about schools

Camps

Summer camps searcher

Download Report Report Escola Bambi. Les Corts. Barcelona WORD Report Escola Bambi. Les Corts. Barcelona PDF Report Escola Bambi. Les Corts. Barcelona EXCEL