Escola Turó del Cargol. Gràcia. Barcelona

Logo Turó del Cargol

Escola Turó del Cargol

av. Coll de Portell, 56 08024 Barcelona

Escola

Contact Data

 Name
Turó del Cargol

 Code
8043838

 Status
Centro Público

 Type
Escola

 Owner
Generalitat de Catalunya

 Phone
932844718

 Fax
932844718

 Video

 Email
a8043838@xtec.cat

  If you are the principal, you can complete the info we show about your center to atract people interest

Location

 Position Turó del Cargol

Region
CATALUÑA

Province
Barcelona

Locality
Barcelona

Municipality
Barcelona

Address
av. Coll de Portell, 56

Postal Code
08024

Teachings

 Education, courses, training Turó del Cargol

Grade Family Teaching Modality
Educación Infantil (Segundo Ciclo ) Presencial
Educación Primaria Presencial

Grades / Marks

Tests, Exams, Academic Results Turó del Cargol

  Selectivity Marks

  Grades point cutoff

Additional Information

Timetable
Horario

Additional Info

Oferta educativa

Confessionalitat, pluralisme i valors democràtics:

L’escola es manifesta a favor dels valors d’una societat democràtica que respecta l’altre amb una actitud de diàleg i solidaritat i també pel respecte a totes les confessions tant d’alumnes i famílies com de mestres i del personal d’administració i serveis.

Llengua d’instrucció i d’aprenentatge:

L’escola es defineix com a catalana i per tant treballa el català com a primera llengua, i introdueix el castellà posteriorment.

Considerem important i positiu l’aprenentatge d’altres llengües ja que és un mitjà que facilita la comunicació i l’obertura dels alumnes i de la mateixa escola.

Línia metodològica:

L’escola és activa: entenem aquest concepte com un compromís de fomentar en l’alumne una actitud observadora, crítica i investigadora i de recerca que mitjançant la comunicació i el treball, arribi a unes conclusions que esdevindran la base de la seva formació i de l’adquisició d’aprenentatges.

L’escola està oberta a nous plantejaments pedagògics que afavoreixin aquesta línia metodològica.

L’educació com a procés integral:

L’escola entén l’educació com a formar persones en el sentit més ampli, com un fet que abraça el creixement dels infants en l’àmbit de la formació, (de la instrucció) i de la convivència en un clima cultural i lúdic, que possibilita l’adquisició de valors

La coeducació:

L’escola treballa per l’eliminació de les discriminacions per raó de sexe i per la superació de mites, tabús i diferenciació de rols entre l’home i la dona.

L’escola potencia el coneixement , la bona relació i el entre nens i nenes, nois i noies, entre homes i dones

La modalitat de gestió institucional:

La idea d’una escola democràtica implica la necessitat d’una participació real i efectiva, en la seva gestió, de tots els estaments que la componen, per mitjà dels representants elegits per cada un d’aquests estaments.

L’escola està oberta a facilitar recursos als alumnes i a les seves famílies i als mestres i al personal de l’escola.

L’educació per la diversitat:

L’escola és reflex de la societat en la que viu. Aquesta societat és diversa.

L’escola accepta i acull les diferències i es creu capacitada per educar en el respecte a la diversitat i ho valora com una font d’enriquiment.

Per això la proposta educativa considera que tots els alumnes han d’aconseguir desenvolupar al màxim les seves capacitats tot utilitzant metodologies i estratègies diferents segons les seves característiques.

Aquest plantejament fa que l’escola accepti que dada grup està format per nens i nenes de diverses procedències, i amb capacitats i interessos diferents

Aquesta acceptació, respecte i valoració de la diversitat es considera un valor forma part de la de la persona, ara i en un futur.

L’educació per la pau:

L’escola creu que educar per la pau és fomentar el diàleg

Events

 Visiting day, Sports competitions ...

No events found

Share!

Users Opinions Turó del Cargol

Insert your opinion

Name:
Facilities:
Staff:
Student Body:

Recommended Schools

FEM School

Bilingual Private Center in Chamberí

Our first aim is to supply our students an education which allows them an easy access to university, always thinking in their welfare at school.


Arturo Soria School

Pedagogical Innovation, Academic Results

Educative example, Arturo Soria is a different school, a parents cooperative where families participation is a fact.

Private tuition teachers

Maestra de educación infantil

Graduada en magisterio infantil + lengua extranjera con gran experiencia en la enseñanza ofrece clases particulares para niños de primara y secundaria (apoyo y refuerzo general de todas las asignaturas)


Ingeniero Telecomunicación con Máster Formación Profesorado

Ingeniero superior en telecomunicaciones se ofrece para dar clases particulares de ciencia (matemáticas, física, química, dibujo, informática...) e inglés a todos los niveles y edades


Profesora Educación Infantil

Con experiencia en clases particulares de inglés y refuerzo general para niños de educación primaria

Further Information

Schoolar Calendar Turó del Cargol

Consult back to school, classes / course starting date, holidays

Grades point cutoff

All university degrres grades point cutoff 2015/2016

Selectivity Marks

Schools average mark in Selectivity (PAU)

School Ranking

Schools Ranking by users personal opinion

School Opinions

Consult all users opinions about schools

Camps

Summer camps searcher

Download Report Report Escola Turó del Cargol. Gràcia. Barcelona WORD Report Escola Turó del Cargol. Gràcia. Barcelona PDF Report Escola Turó del Cargol. Gràcia. Barcelona EXCEL