Escola Mestre Enric Gibert i Camins. Sant Andreu. Barcelona

Logo Mestre Enric Gibert i Camins

Escola Mestre Enric Gibert i Camins

c. Irlanda, 15/Vallès 08030 Barcelona

Escola

Contact Data

 Name
Mestre Enric Gibert i Camins

 Code
8041179

 Status
Centro Público

 Type
Escola

 Owner
Generalitat de Catalunya

 Phone
933458649

 Fax
932741373

 Video

 Email
ceipmestregibert@xtec.cat

  If you are the principal, you can complete the info we show about your center to atract people interest

Location

 Position Mestre Enric Gibert i Camins

Region
CATALUÑA

Province
Barcelona

Locality
Barcelona

Municipality
Barcelona

Address
c. Irlanda, 15/Vallès

Postal Code
08030

Teachings

 Education, courses, training Mestre Enric Gibert i Camins

Grade Family Teaching Modality
Educación Infantil (Segundo Ciclo ) Presencial
Educación Primaria Presencial

Grades / Marks

Tests, Exams, Academic Results Mestre Enric Gibert i Camins

  Selectivity Marks

  Grades point cutoff

Additional Information

Timetable
Horario

Additional Info

Som una escola pública, catalana, familiar i arrelada al barri.

-Basem la nostra tasca educativa  en l’estima, el respecte i la motivació.

-Treballem per potenciar les capacitats i competències  dels nostres alumnes, a partir del diàleg, l’aprenentatge cooperatiu, l’experimentació i el joc.

 -Fomentem actituds i valors que els ajudin a créixer com a persones respectuoses, tolerants i solidàries.

– Volem respondre als reptes del segle XXI.

Organitzem l’ensenyament-aprenentatge a través de:

A l’Educació Infantil a partir de racons, espais d’aprenentatge i  el treball en gran grup dins l’aula.

A l’Educació Primària a partir del treball en grup dins l’aula; dels desdoblaments per a incidir en l’expressió escrita, expressió oral i manipulació matemàtica; dels  projectes, tallers artístics inter-nivells; i la utilització de les eines 2.0.

Racons

Són la metodologia  en que basem l’atenció a la diversitat. Treballem de forma manipulativa i cooperativa el llenguatge matemàtic i verbal.  Sempre hi ha 2 mestres a l’aula  donant suport al treball que en aquell moment realitzen els nens i nenes.

Espais

Treballem en grups heterogenis de cicle, amb el repte de:

Respondre a una diversitat més gran.
Estimular a tots els nens i nenes ens els seus processos individuals.
Respectar els diferents ritmes i interessos.
Hem dissenyat els espais a partir de les intel·ligències múltiples. Cada setmana els nens i les nenes escullen a quin espai volen anar entre les següents propostes: lògico-matemàtic, visual-espacial,  cinestèsica, experimental, artística, lingüística , joc simbòlic…

Projectes

Desenvolupem  projectes interdisciplinaris  al llarg del curs. Aquests poden ser proposats pels alumnes o pels mestres. Treballant amb projectes aconseguim que l’alumnat qüestioni, indagui, faci recerca, tregui conclusions, connecti diferents aprenentatges, i aprengui a desenvolupar les seves capacitats de manera més autònoma, i també a treballar amb els companys de forma cooperativa.

Tallers de plàstica

A la Primària desenvolupem tota la part artística dels infants, a partir de tallers intercicles i a l’entorn de diferents blocs temàtics: art efímer, volum, dibuix, color, Expresart …

Noves tecnologies

Potenciem un tractament transversal i instrumental de la competència digital.  El nostre objectiu és que els nostres alumnes aprenguin  amb i sobre tecnologia i siguin competents digitalment. Utilitzem ordinadors, IPAD’s, PDI i càmeres, per treballar eines 2.0, robòtica, Google apps….

Biblioteca

Potenciem l’hàbit i el gust per llegir des de totes les àrees i dinamitzant des de la biblioteca activitats engrescadores pels nens, fent d’ella un espai d’aprenentatge  i de recursos a l’abast de tota la comunitat.

Psicomotricitat i educació física

Events

 Visiting day, Sports competitions ...

No events found

Share!

Users Opinions Mestre Enric Gibert i Camins

Insert your opinion

Name:
Facilities:
Staff:
Student Body:

Recommended Schools

FEM School

Bilingual Private Center in Chamberí

Our first aim is to supply our students an education which allows them an easy access to university, always thinking in their welfare at school.


Arturo Soria School

Pedagogical Innovation, Academic Results

Educative example, Arturo Soria is a different school, a parents cooperative where families participation is a fact.

Private tuition teachers

Maestra de educación infantil

Graduada en magisterio infantil + lengua extranjera con gran experiencia en la enseñanza ofrece clases particulares para niños de primara y secundaria (apoyo y refuerzo general de todas las asignaturas)


Ingeniero Telecomunicación con Máster Formación Profesorado

Ingeniero superior en telecomunicaciones se ofrece para dar clases particulares de ciencia (matemáticas, física, química, dibujo, informática...) e inglés a todos los niveles y edades


Profesora Educación Infantil

Con experiencia en clases particulares de inglés y refuerzo general para niños de educación primaria

Further Information

Schoolar Calendar Mestre Enric Gibert i Camins

Consult back to school, classes / course starting date, holidays

Grades point cutoff

All university degrres grades point cutoff 2015/2016

Selectivity Marks

Schools average mark in Selectivity (PAU)

School Ranking

Schools Ranking by users personal opinion

School Opinions

Consult all users opinions about schools

Camps

Summer camps searcher

Download Report Report Escola Mestre Enric Gibert i Camins. Sant Andreu. Barcelona WORD Report Escola Mestre Enric Gibert i Camins. Sant Andreu. Barcelona PDF Report Escola Mestre Enric Gibert i Camins. Sant Andreu. Barcelona EXCEL