Col·legi Mare Nostrum. Horta-Guinardó. Barcelona

Logo Mare Nostrum

Col·legi Mare Nostrum

c. Salses, s/n 08031 Barcelona

Col·legi

Contact Data

 Name
Mare Nostrum

 Code
8035465

 Status
Centro Público

 Type
Col·legi

 Owner
Generalitat de Catalunya

 Phone
934273854

 Fax
934273854

 Video

 Email
a8035465@xtec.cat

  If you are the principal, you can complete the info we show about your center to atract people interest

Location

 Position Mare Nostrum

Region
CATALUÑA

Province
Barcelona

Locality
Barcelona

Municipality
Barcelona

Address
c. Salses, s/n

Postal Code
08031

Teachings

 Education, courses, training Mare Nostrum

Grade Family Teaching Modality
Educación Infantil (Segundo Ciclo ) Presencial
Educación Primaria Presencial

Grades / Marks

Tests, Exams, Academic Results Mare Nostrum

  Selectivity Marks

  Grades point cutoff

Additional Information

Timetable
Horario

Additional Info

TRETS D’IDENTITAT:

Pluralista:

Respecta les persones sense discriminació per les seves idees o religió i fomenta valors d'una societat democràtica basada en la justícia social, la solidaritat, el pluralisme i el respecte.

Integrador de la diversitat:
Vetlla perquè tots els nens i nenes estiguin en un pla d'igualtat de tracte i d'educació, té en compte la diferència i fomenta la tolerància i el respecte.

Complicitat amb l'entorn: Una escola oberta a l'entorn, al barri i  a la ciutat.

Comunitat Educativa: una escola que fomenta la participació, la implicació i el desig d'aprendre. Activa i oberta.


PILARS PEDAGÒGICS / BASES DEL MODEL EDUCATIU:

L'alumne és el centre de l'aprenentatge.

Pràctiques  fonamentades en l'aprenentatge competencial.

Aprendre a ser , aprendre a estar, aprendre a conviure. Dóna la capacitat de fer-se preguntes, de pensar, de raonar, de buscar informació i entendre-la, en base al treball cooperatiu.

Facilitadora  d'una experiència d'aprenentatge gratificant, vital i  creativa.

Potencia les relacions i la convivència mitjançant sortides escolars, colònies,visites a la ciutat, exposicions,

 festes tradicionals, acompanyament dels grans al més petits.

Importància de les emocions pel creixement personal.

Treball dels valors de la solidaritat, el respecte,l'esperit crític i la responsabilitat.

Acompanyament individualitzat a través de l'acció tutorial.

Aprenentatge basat en la metodologia de Projectes.

Mirada innovadora per donar resposta als reptes actuals.


OBJECTIUS EDUCATIUS PRIORITARIS:

Fomentar l'aprenentatge significatiu ,rellevant , competencial i creatiu.

Acompanyar a l'alumne en el seu procés d'aprenentatge i de creixement, sent en tot moment el protagonista  de l'entorn d'aprenentatge,

Fomentar la interacció social amb pràctiques de treball cooperatiu.

Respectar el procés d'aprenentatge de cada nen i nena acompanyant-lo en la construcció del seu coneixement.

Potenciar  el treball de les emocions com a part integral de l'aprenentatge.

Permeabilitat de  l'escola a l'entorn


CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA:

Organització interna de diferents tipus d'aprupaments per atendre la diversitat de ritmes d'aprenentatge: els racons, els tallers, les connexions, el treball en petit grup, els desdoblaments  de grup, 

Atenció individual i en petit grup  

Organització de ´l' equip docent en tres equips de cicle: petits, mitjans i grans.

Espais comuns que faciliten la interrelació entre l'alumnat.

Elaboració d' horaris que facilitin franges de qualitat que permetin experimentar els nous mètodes de treball i les activitats intercicles.

Events

 Visiting day, Sports competitions ...

No events found

Share!

Users Opinions Mare Nostrum

Insert your opinion

Name:
Facilities:
Staff:
Student Body:

Recommended Schools

FEM School

Bilingual Private Center in Chamberí

Our first aim is to supply our students an education which allows them an easy access to university, always thinking in their welfare at school.


Arturo Soria School

Pedagogical Innovation, Academic Results

Educative example, Arturo Soria is a different school, a parents cooperative where families participation is a fact.

Private tuition teachers

Maestra de educación infantil

Graduada en magisterio infantil + lengua extranjera con gran experiencia en la enseñanza ofrece clases particulares para niños de primara y secundaria (apoyo y refuerzo general de todas las asignaturas)


Ingeniero Telecomunicación con Máster Formación Profesorado

Ingeniero superior en telecomunicaciones se ofrece para dar clases particulares de ciencia (matemáticas, física, química, dibujo, informática...) e inglés a todos los niveles y edades


Profesora Educación Infantil

Con experiencia en clases particulares de inglés y refuerzo general para niños de educación primaria

Further Information

Schoolar Calendar Mare Nostrum

Consult back to school, classes / course starting date, holidays

Grades point cutoff

All university degrres grades point cutoff 2015/2016

Selectivity Marks

Schools average mark in Selectivity (PAU)

Statistics Col·legi Mare Nostrum

Daily / weekly visits

School Ranking

Schools Ranking by users personal opinion

School Opinions

Consult all users opinions about schools

Camps

Summer camps searcher

Download Report Report Col·legi Mare Nostrum. Horta-Guinardó. Barcelona WORD Report Col·legi Mare Nostrum. Horta-Guinardó. Barcelona PDF Report Col·legi Mare Nostrum. Horta-Guinardó. Barcelona EXCEL