Col·legi Pau Casals. Horta-Guinardó. Barcelona

Logo Pau Casals

Col·legi Pau Casals

Avinguda Cardenal Vidal Barraquer, 46 08035 Barcelona

Col·legi

Contact Data

 Name
Pau Casals

 Code
8031800

 Status
Centro Público

 Type
Col·legi

 Owner
Generalitat de Catalunya

 Phone
934282620

 Fax
934277883

 Video

 Email
a8031800@xtec.cat

  If you are the principal, you can complete the info we show about your center to atract people interest

Location

 Position Pau Casals

Region
CATALUÑA

Province
Barcelona

Locality
Barcelona

Municipality
Barcelona

Address
Avinguda Cardenal Vidal Barraquer, 46

Postal Code
08035

Teachings

 Education, courses, training Pau Casals

Grade Family Teaching Modality
Educación Infantil (Segundo Ciclo ) Presencial
Educación Primaria Presencial

Grades / Marks

Tests, Exams, Academic Results Pau Casals

  Selectivity Marks

  Grades point cutoff

Additional Information

Timetable
Horario

Additional Info

TRETS D’IDENTITAT:

Fomentem l’arrelament  dels alumnes a Catalunya.  Impulsant la nostra llengua com instrument de comunicació i cohesió social, potenciant l’ús de la llengua castellana com a expressió d’una realitat bilingüe.
Potenciem la formació integral de l’alumnat sense fer cap distinció per raó de sexe, cultura o procedència. 
Potenciem el sentiment de pertànyer a una societat, amb capacitat crítica i amb disposició a participar.  Així mateix educa l’alumnat en el respecte, en una cultura per la pau i en la conservació del medi natural.
L’escola estimula l’adquisició d’hàbits saludables i afavoreix l’adquisició d’actituds responsables respecte l’alimentació i la cura del propi cos.
Incorpora les noves tecnologies.
Informa i fomenta el desenvolupament de l’esperit crític per tal que els nois i noies aprenguin a ser consumidors racionals, responsables i respectuosos amb el medi ambient.

PILARS PEDAGÒGICS / BASES DEL MODEL EDUCATIU:

L’escola potenciarà la renovació de mètodes pedagògics, garantia bàsica per assolir una millora continuada en la qualitat de l’ensenyament.

El mètode emprat serà actiu, entenent  la construcció de coneixements per part de l’alumne/a i no la recepció passiva de continguts, basant-se en els següents principis: activitat, individualitat, sociabilitat, creativitat, autonomia, globalització i interdisciplinarietat.

També es vetllarà pel desenvolupament integral, respectant els ritmes evolutius.

OBJECTIUS EDUCATIUS PRIORITARIS:

Ens  proposem  proporcionar  una educació integral, afavorint el  desenvolupament harmònic de les potencialitats de cada nen i nena vetllant per:

l’accés als coneixements, competències i habilitats  socials i científiques.
la realització d’activitats i vivències humanístiques, socials, científiques, culturals i de convivència.
el desenvolupament de les habilitats:  esforç, treball, estudi.
l’adquisició de destreses.
la formació basada en l’autonomia personal, la responsabilitat, la solidaritat, la llibertat, la participació i el compromís individual i col·lectiu.
el coneixement de l’entorn geogràfic, la història i les tradicions pròpies de Catalunya que permetin l’arrelament al nostre país.    
la pràctica en el tractament de la informació i la competència digital aplicada als  aprenentatges per fer possible l’accés i la gestió de la informació

CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA:

Orientem l'acció educativa tenint en compte  les diverses maneres d’aprendre i organitzant adequadament els continguts que cal que  aprenguin.

A Ed.INFANTILels nens desenvolupen el seu pensament, intel·ligència, coneixement i  llenguatge,  a partir de  la observació directa i la experimentació.

AL CICLE INICIAL  pren contacte amb les matèries instrumentals, amb mètode de treball  manipulatiu, partint de la experimentació.

AL CICLE  MITJÀ  continuen en el procés d’aprendre a aprendre i cal que aconsegueixin un mètode de treball propi

Events

 Visiting day, Sports competitions ...

No events found

Share!

Users Opinions Pau Casals

Insert your opinion

Name:
Facilities:
Staff:
Student Body:

Recommended Schools

FEM School

Bilingual Private Center in Chamberí

Our first aim is to supply our students an education which allows them an easy access to university, always thinking in their welfare at school.


Arturo Soria School

Pedagogical Innovation, Academic Results

Educative example, Arturo Soria is a different school, a parents cooperative where families participation is a fact.

Private tuition teachers

Maestra de educación infantil

Graduada en magisterio infantil + lengua extranjera con gran experiencia en la enseñanza ofrece clases particulares para niños de primara y secundaria (apoyo y refuerzo general de todas las asignaturas)


Ingeniero Telecomunicación con Máster Formación Profesorado

Ingeniero superior en telecomunicaciones se ofrece para dar clases particulares de ciencia (matemáticas, física, química, dibujo, informática...) e inglés a todos los niveles y edades


Profesora Educación Infantil

Con experiencia en clases particulares de inglés y refuerzo general para niños de educación primaria

Further Information

Schoolar Calendar Pau Casals

Consult back to school, classes / course starting date, holidays

Grades point cutoff

All university degrres grades point cutoff 2015/2016

Selectivity Marks

Schools average mark in Selectivity (PAU)

Statistics Col·legi Pau Casals

Daily / weekly visits

School Ranking

Schools Ranking by users personal opinion

School Opinions

Consult all users opinions about schools

Camps

Summer camps searcher

Download Report Report Col·legi Pau Casals. Horta-Guinardó. Barcelona WORD Report Col·legi Pau Casals. Horta-Guinardó. Barcelona PDF Report Col·legi Pau Casals. Horta-Guinardó. Barcelona EXCEL