Escola Aloma. Nou Barris. Barcelona

Logo Aloma

Escola Aloma

c. Torrent de Can Piquer, 21 08016 Barcelona

Escola

Contact Data

 Name
Aloma

 Code
8014358

 Status
Centro Privado - Concertado

 Type
Escola

 Owner
Colegio Virremat, SL

 Phone
620 48 41 73
93-408-76-25
934 08 22 91

 Fax
93 349 90 16

 Video

 Email
contacte@escola-aloma.com
a8014358@xtec.cat

  If you are the principal, you can complete the info we show about your center to atract people interest

Location

 Position Aloma

Region
CATALUÑA

Province
Barcelona

Locality
Barcelona

Municipality
Barcelona

Address
c. Torrent de Can Piquer, 21

Postal Code
08016

Teachings

 Education, courses, training Aloma

Grade Family Teaching Modality State Subsidised
Educación Infantil (Segundo Ciclo ) Presencial
Educación Primaria Presencial
Educación Secundaria Obligatoria Presencial

Grades / Marks

Tests, Exams, Academic Results Aloma

  Selectivity Marks

  Grades point cutoff

Additional Information

Timetable
Horario

Additional Info

Els valors que potenciem van lligats directament amb l’autonomia que volem que els alumnes aconsegueixin en acabar la formació al nostre grup d’escoles.

Destaquem els següent, entre d’altres:

- Inculcar el sentit de la responsabilitat. Els alumnes han de desenvolupar la capacitat d’assumir la pròpia tasca i de preveure els resultats, tant positius com negatius, de les seves actuacions al llarg de la seva vida.

- Valorar l’esforç personal i l’autoexigència. Fer entendre als alumnes que la feina ben feta, s’aconsegueix amb el màxim de dedicació

- Fomentar el respecte a un mateix i als que l’envolten, inculcant bons hàbits de salut física i psíquica, promovent hàbits saludables en tots els àmbits.

- Desenvolupar en els alumnes l’establiment de relacions interpersonals positives. Ensenyar-los a ser empàtics i tolerants, amb capacitat d’escoltar i respectar els altres, fins i tot quan no es comparteixen les opinions.

- Transmetre en totes les nostres actuacions les directrius encaminades a que els alumnes aconsegueixin “saber estar” en cada moment i situació de la seva vida.

- Treballar la formació de la persona, per tal que els nostres alumnes adquireixin la capacitat de pensar, de descobrir la raó, la veritat i el valor de la família i els hàbits tals com la puntualitat, la higiene, la disciplina, la convivència, la solidaritat, complementant la seva formació amb l’Educació per a la Salut , l’Educació Viària, l’Educació pel Consum i Educació Mediambiental.

Dins de la nostra formació, aquets són els nostres trets característics:

- Fomentar la formació del propi criteri i l’ús responsable de la llibertat personal.

- Proporcionar una àmplia formació humanística i cultural, basada en una concepció transcendent de l’home i de la historia.

- Educar per a la solidaritat, conreant les virtuts socials i cíviques, i ensenyant a actuar lliure i responsablement en les tasques civils, amb esperit de servei vers als demés.

- Estimular la maduresa personal, la generositat, el respecte vers als demés, la sinceritat i coherència de vida, la laboriositat i l’esperit esportiu. Promoure una cultura de l’esforç que faciliti a cadascun, obtenir el màxim rendiment dels seus talents i capacitats.

- Fomentar els detalls pràctics d’ordre, puntualitat, neteja i cura de les seves coses i de les dels demés, així com mostrar delicadesa i cordialitat en el tracte.

- Fomentar una col·laboració estreta entre els pares dels alumnes i l’equip docent, per tal que l’acció educativa sigui eficaç. És important que hi hagi harmonia entre l’educació rebuda des de casa i la que s’imparteix a l’escola

- Oferir una educació personalitzada a tots els alumnes, per tal que cadascun d’ells pugui aconseguir el màxim de profit, desenvolupant les seves capacitats, mostrant criteri propi per tal que sigui capaç de prendre les seves decisions de forma lliure i responsable. Tots els alumnes tenen un tutor d’aula, que els proporciona un assessorament individualitzat i que manté entrevistes periòdiques. Tanmateix, el tutor personal, té cura del benestar dels alumnes, pel que fa al seu estat d’ànim, els escolta, els aconsella i els ajuda front els seus problemes.

- Desenvolupar i organitzar activitats docents i formatives

Events

 Visiting day, Sports competitions ...

No events found

Share!

Users Opinions Aloma

Insert your opinion

Name:
Facilities:
Staff:
Student Body:

Recommended Schools

FEM School

Bilingual Private Center in Chamberí

Our first aim is to supply our students an education which allows them an easy access to university, always thinking in their welfare at school.


Arturo Soria School

Pedagogical Innovation, Academic Results

Educative example, Arturo Soria is a different school, a parents cooperative where families participation is a fact.

Private tuition teachers

Maestra de educación infantil

Graduada en magisterio infantil + lengua extranjera con gran experiencia en la enseñanza ofrece clases particulares para niños de primara y secundaria (apoyo y refuerzo general de todas las asignaturas)


Ingeniero Telecomunicación con Máster Formación Profesorado

Ingeniero superior en telecomunicaciones se ofrece para dar clases particulares de ciencia (matemáticas, física, química, dibujo, informática...) e inglés a todos los niveles y edades


Profesora Educación Infantil

Con experiencia en clases particulares de inglés y refuerzo general para niños de educación primaria

Further Information

Schoolar Calendar Aloma

Consult back to school, classes / course starting date, holidays

Grades point cutoff

All university degrres grades point cutoff 2015/2016

Selectivity Marks

Schools average mark in Selectivity (PAU)

Statistics Escola Aloma

Daily / weekly visits

School Ranking

Schools Ranking by users personal opinion

School Opinions

Consult all users opinions about schools

Camps

Summer camps searcher

Download Report Report Escola Aloma. Nou Barris. Barcelona WORD Report Escola Aloma. Nou Barris. Barcelona PDF Report Escola Aloma. Nou Barris. Barcelona EXCEL