Escola Peter Pan. Sarrià-Sant Gervasi. Barcelona

Logo Peter Pan

Escola Peter Pan

c. Immaculada, 4 08017 Barcelona

Escola

Contact Data

 Name
Peter Pan

 Code
8004869

 Status
Centro Privado - Concertado

 Type
Escola

Plurilingual
Inglés  

 Phone
934180195

 Fax
934176673

 Video

 Email
escola@escolapeterpan.org

  If you are the principal, you can complete the info we show about your center to atract people interest

Location

 Position Peter Pan

Region
CATALUÑA

Province
Barcelona

Locality
Barcelona

Municipality
Barcelona

Address
c. Immaculada, 4

Postal Code
08017

Teachings

 Education, courses, training Peter Pan

Grade Family Teaching Modality State Subsidised
Educación Infantil (Segundo Ciclo ) Presencial
Educación Primaria Presencial

Grades / Marks

Tests, Exams, Academic Results Peter Pan

  Selectivity Marks

  Grades point cutoff

Additional Information

Timetable
Horario

Additional Info

Ideari

Són objectius importants de l'ideari de l'escola:
Ajudar els alumnes en la seva formació integral per tal que arribin a ser persones preparades humanament i intel·lectual. Mantenir un ambient d'escola que afavoreixi l'equilibri emocional de l'alumne i li permeti anar-se formant en:

- Els valors humans i socials
- L'exercici de la llibertat
- El respecte
- El diàleg
- La sensibilitat
- La creativitat
- La responsabilitat
- L'ordre
- Els hàbits de treball
- L'esforç
- Les habilitats socials

L'escola treballa de forma explícita aquests valors i habilitats en totes les àrees d'aprenentatge, com a part bàsica del procés de socialització dels infants.

- Vetllar pel desenvolupament afectiu i la seguretat emocional i relacional de cada alumne, evitant qualsevol tipus d'exclusió.
- Fomentar que l'alumne  sigui el protagonista del seu procés d'aprenentatge. Estem convençuts que els aspectes emocionals estan íntimament lligats a les capacitats cognitives. Els mestres, per la seva banda, són els qui acompanyen i guien els alumnes en aquest procés, partint de la reflexió i del treball en equip.
- Ser una escola inclusiva i integradora, oberta a tothom, on cada alumne pugui seguir el ritme que li marca el seu propi procés evolutiu i on tots els infants hi tinguin cabuda, aprenent a respectar les diferències i a conviure amb alumnes amb característiques, pensaments, opinions, cultures i actuacions diferents, per poder aconseguir una educació integral per a tots.
- Aconseguir que els alumnes adquireixin les competències i els coneixements necessaris que els preparin per a una societat canviant i plural.
- Fomentar el treball col·laboratiu, potenciar les relacions interpersonals i l'acceptació de les diferències i procurar que els alumnes treballin de manera cada vegada més autònoma, amb més capacitat d'organitzar-se, d'expressar-se, d'opinar, de proposar idees i d'arribar a acords.
- Ensenyar els alumnes a ser elements actius en la vida de l'escola com a part integrant de la societat actual i futura. Treballar en col·laboració: mestres, pares i alumnes.
- Entendre l'avaluació com una eina de reflexió que permet aprendre i possibilita la millora a través de l'autoavaluació.
- Introduir noves metodologies i projectes d'innovació per millorar i fomentar la motivació, la reflexió, la curiositat, la cooperació i l'esperit crític.
- Ser una escola oberta i acollidora. La nostra escola vol ser un espai de trobada entre famílies i docents a través del diàleg, revaloritzant la tasca del professorat i la col·laboració de les famílies com a part essencial en l'educació.
- Desenvolupar al màxim les capacitats i competències de tots i cadascun dels infants, com a principi fonamentador de l'equitat i garantia, alhora, de cohesió social.
- Formar persones autònomes i crítiques que puguin ser part activa de la societat canviant en la qual vivim, de forma responsable i plena.Volem formar persones que siguin capaces d'adaptar-se als canvis i poder decidir el seu futur.
- Propiciar un clima de convivència basada en la participació, el pluralisme, la tolerància, la solidaritat, la igualtat, el respecte i l'acceptació mútua.

Events

 Visiting day, Sports competitions ...

No events found

Share!

Users Opinions Peter Pan

1 Opinion.
 Facilities
 Staff
 Student Body
  1. 0 Disconforme con Comentario
    0 Conforme con Comentario
    Irene
    30/07/2012
    Colegio trilingüe del que nuestra familia guarda un gran recuerdo. Altísimo nivel de inglés en parvulario que son los años que mis hijos estuvieron en Barcelona.

Insert your opinion

Name:
Facilities:
Staff:
Student Body:

Recommended Schools

FEM School

Bilingual Private Center in Chamberí

Our first aim is to supply our students an education which allows them an easy access to university, always thinking in their welfare at school.


Arturo Soria School

Pedagogical Innovation, Academic Results

Educative example, Arturo Soria is a different school, a parents cooperative where families participation is a fact.

Private tuition teachers

Maestra de educación infantil

Graduada en magisterio infantil + lengua extranjera con gran experiencia en la enseñanza ofrece clases particulares para niños de primara y secundaria (apoyo y refuerzo general de todas las asignaturas)


Ingeniero Telecomunicación con Máster Formación Profesorado

Ingeniero superior en telecomunicaciones se ofrece para dar clases particulares de ciencia (matemáticas, física, química, dibujo, informática...) e inglés a todos los niveles y edades


Profesora Educación Infantil

Con experiencia en clases particulares de inglés y refuerzo general para niños de educación primaria

Further Information

Schoolar Calendar Peter Pan

Consult back to school, classes / course starting date, holidays

Grades point cutoff

All university degrres grades point cutoff 2015/2016

Selectivity Marks

Schools average mark in Selectivity (PAU)

Statistics Escola Peter Pan

Daily / weekly visits

School Ranking

Schools Ranking by users personal opinion

School Opinions

Consult all users opinions about schools

Camps

Summer camps searcher

Download Report Report Escola Peter Pan. Sarrià-Sant Gervasi. Barcelona WORD Report Escola Peter Pan. Sarrià-Sant Gervasi. Barcelona PDF Report Escola Peter Pan. Sarrià-Sant Gervasi. Barcelona EXCEL