Centro de Formación Profesional Centre d'Estudis Sant Francesc. Les Corts. Barcelona

Logo Centre d'Estudis Sant Francesc

Centro de Formación Profesional Centre d'Estudis Sant Francesc

Carrer de Còrsega, 409 08037 Barcelona

Centro de Estudios Formación Profesional

Contact Data

 Name
Centre d'Estudis Sant Francesc

 Code
8003658

 Status
Centro Privado - Concertado

 Type
Centro de Estudios Formación Profesional

 Owner
Grup Stucom

 Phone
933218377

 Fax
934308464

 Video

 Email
info@cesf.es

  If you are the principal, you can complete the info we show about your center to atract people interest

Location

 Position Centre d'Estudis Sant Francesc

Region
CATALUÑA

Province
Barcelona

Locality
Barcelona

Municipality
Barcelona

Address
Carrer de Còrsega, 409

Postal Code
08037

Teachings

 Education, courses, training Centre d'Estudis Sant Francesc

Grade Family Teaching Modality State Subsidised
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES Administración de Sistemas Informáticos en Red Presencial
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOGSE) ADMINISTRACIÓN Administración y Finanzas Presencial
Bachillerato de Ciencias y Tecnología Presencial No
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales Presencial No
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOGSE) COMERCIO Y MARKETING Comercio Presencial
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOGSE) COMERCIO Y MARKETING Comercio Internacional Presencial
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOE) INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma Presencial
Educación Secundaria para Personas Adultas (LOE) Educación Secundaria para Personas Adultas Presencial
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA Enseñanzas de cualificación profesional inicial de la familia electricidad y electrónica Presencial
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO Enseñanzas de cualificación profesional inicial de la familia instalación y mantenimiento Presencial
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN Gestión Administrativa Presencial
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOGSE) COMERCIO Y MARKETING Gestión Comercial y Márketing Presencial
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOE) ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA Instalaciones Eléctricas y Automáticas Presencial
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOGSE) ADMINISTRACIÓN Secretariado Presencial
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOGSE) ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA Sistemas de Telecomunicación e Informáticos Presencial

Grades / Marks

Tests, Exams, Academic Results Centre d'Estudis Sant Francesc

  Selectivity Marks

  Grades point cutoff

Additional Information

Timetable
Horario

Additional Info

Projecte educatiu

A fi i efecte de desenvolupar la tasca educativa en tot el seu potencial, el nostre Projecte Educatiu defineix els següents objectius:

Formació

Afavorir la maduració intel·lectual i humana de l’alumne de manera que adquireixi els procediments i les tècniques necessàries per adaptar-se adequadament al mercat laboral.

Treball en equip i responsabilitat

Despertar i afavorir en els nostres alumnes actituds d’iniciativa, treball en equip i responsabilitat per tal que se sentin solidaris amb tot allò que els envolta, i s’esforcin a construir una societat més rica, més justa i més tolerant enfront de la diversitat.

Autoconeixement i orientació

Ajudar els alumnes a un autoconeixement, a recuperar la seva autoestima en cas d’haver-la perdut i en general orientar-lo perquè sigui conscient de les seves aptituds, de les seves limitacions i possibilitats reals d’èxit, tant si accedeix a estudis superiors o al món laboral.

Inserció laboral

Afavorir i potenciar els hàbits i habilitats que han de completar els coneixements per aconseguir una inserció laboral que li permeti un desenvolupament personal i professional d’acord amb les seves capacitats i possibilitats reals.

Idioma

Aprofundir en l'aprenentatge verbal i escrit de llengües estrangeres aconseguint una formació i preparació homologable en l'entorn europeu, que li faciliti la intercomunicació en una societat cada vegada més globalitzada.

Noves tecnologies

Dotar dels coneixements necessaris en noves tecnologies perquè pugui aconseguir la major informació i comunicació possible tant en el seu entorn social com en el professional.

Ètica

Despertar, afavorir i potenciar tots els valors humans, morals i socials que facilitin una bona convivència amb els altres buscant l’equilibri entre la llibertat individual, el sentit de la justícia i el respecte als altres.

Consciència social

Afavorir una major consciència social envers els sectors socials més desfavorits i els problemes mediambientals inherents a la nostra societat en continu creixement.

Events

 Visiting day, Sports competitions ...

No events found

Share!

Users Opinions Centre d'Estudis Sant Francesc

Insert your opinion

Name:
Facilities:
Staff:
Student Body:

Recommended Schools

FEM School

Bilingual Private Center in Chamberí

Our first aim is to supply our students an education which allows them an easy access to university, always thinking in their welfare at school.


Arturo Soria School

Pedagogical Innovation, Academic Results

Educative example, Arturo Soria is a different school, a parents cooperative where families participation is a fact.

Private tuition teachers

Maestra de educación infantil

Graduada en magisterio infantil + lengua extranjera con gran experiencia en la enseñanza ofrece clases particulares para niños de primara y secundaria (apoyo y refuerzo general de todas las asignaturas)


Ingeniero Telecomunicación con Máster Formación Profesorado

Ingeniero superior en telecomunicaciones se ofrece para dar clases particulares de ciencia (matemáticas, física, química, dibujo, informática...) e inglés a todos los niveles y edades


Profesora Educación Infantil

Con experiencia en clases particulares de inglés y refuerzo general para niños de educación primaria

Further Information

Schoolar Calendar Centre d'Estudis Sant Francesc

Consult back to school, classes / course starting date, holidays

Grades point cutoff

All university degrres grades point cutoff 2015/2016

Selectivity Marks

Schools average mark in Selectivity (PAU)

School Ranking

Schools Ranking by users personal opinion

School Opinions

Consult all users opinions about schools

Camps

Summer camps searcher

Download Report Report Centro de Formación Profesional Centre d'Estudis Sant Francesc. Les Corts. Barcelona WORD Report Centro de Formación Profesional Centre d'Estudis Sant Francesc. Les Corts. Barcelona PDF Report Centro de Formación Profesional Centre d'Estudis Sant Francesc. Les Corts. Barcelona EXCEL