Escola Timbaler del Bruc. Nou Barris. Barcelona

Logo Timbaler del Bruc

Escola Timbaler del Bruc

c. Arnau Oms, 4 08016 Barcelona

Escola

Contact Data

 Name
Timbaler del Bruc

 Code
8002368

 Status
Centro Público

 Type
Escola

 Owner
Generalitat de Catalunya

 Phone
933522951

 Fax
933522951

 Video

 Email
a8002368@xtec.cat

  If you are the principal, you can complete the info we show about your center to atract people interest

Location

 Position Timbaler del Bruc

Region
CATALUÑA

Province
Barcelona

Locality
Barcelona

Municipality
Barcelona

Address
c. Arnau Oms, 4

Postal Code
08016

Teachings

 Education, courses, training Timbaler del Bruc

Grade Family Teaching Modality
Educación Infantil (Segundo Ciclo ) Presencial
Educación Primaria Presencial

Grades / Marks

Tests, Exams, Academic Results Timbaler del Bruc

  Selectivity Marks

  Grades point cutoff

Additional Information

Timetable
Horario

Additional Info

TRETS D’IDENTITAT:

Escola catalana: el català és la llengua d'ensenyament- aprenentatge.També es treballa el castellà i l’ anglès.

Escola formadora de persones: es treballa  el desenvolupament integral de les capacitats dels alumnes perquè esdevinguin persones autònomes i responsables i compromeses en la millora de l’entorn social i natural.

Escola activa: es treballa l’ observació, la investigació, la recerca i la crítica perquè els nens puguin arribar a unes conclusions pròpies que seran la base del seu aprenentatge i formació. 

Escola democràtica: tenim com a pilars bàsics de la nostra acció educativa  els valors del diàleg, el respecte, la coeducació, la cultura de l’ esforç i el treball cooperatiu.

Escola arrelada a la realitat històrica, social i cultural del nostre país

Escola oberta a tothom: som una escola acollidora, inclusiva i compromesa amb la societat.

Escola participativa: creiem en un projecte on col·labori tota la comunitat   educativa.

PILARS PEDAGÒGICS / BASES DEL MODEL EDUCATIU:

Ens definim com una escola que es preocupa de la formació integral de la persona des de la vessant intel·lectual , afectiva i social.

Per tal d’afavorir aquest desenvolupament integral posem en pràctica els següents principis:

Atendre les necessitats educatives de l'alumnat, amb un ensenyament individualitzat i coherent amb les seves capacitats, respectant els diferents ritmes d’ aprenentatge.

Aprenentatge cooperatiu, vivencial i significatiu.

S’ afavoreix el respecte per a ell mateix , els altres i per l’ entorn.

S’ afavoreix  l’autonomia  i  la iniciativa.

Es dona molta importància a l’esforç i a la responsabilitat.

Globalització d’aprenentatges: interrelacionant els continguts de les  diferents àrees .

Col·laboració entre família i escola.

Events

 Visiting day, Sports competitions ...

No events found

Share!

Users Opinions Timbaler del Bruc

Insert your opinion

Name:
Facilities:
Staff:
Student Body:

Recommended Schools

FEM School

Bilingual Private Center in Chamberí

Our first aim is to supply our students an education which allows them an easy access to university, always thinking in their welfare at school.


Arturo Soria School

Pedagogical Innovation, Academic Results

Educative example, Arturo Soria is a different school, a parents cooperative where families participation is a fact.

Private tuition teachers

Maestra de educación infantil

Graduada en magisterio infantil + lengua extranjera con gran experiencia en la enseñanza ofrece clases particulares para niños de primara y secundaria (apoyo y refuerzo general de todas las asignaturas)


Ingeniero Telecomunicación con Máster Formación Profesorado

Ingeniero superior en telecomunicaciones se ofrece para dar clases particulares de ciencia (matemáticas, física, química, dibujo, informática...) e inglés a todos los niveles y edades


Profesora Educación Infantil

Con experiencia en clases particulares de inglés y refuerzo general para niños de educación primaria

Further Information

Schoolar Calendar Timbaler del Bruc

Consult back to school, classes / course starting date, holidays

Grades point cutoff

All university degrres grades point cutoff 2015/2016

Selectivity Marks

Schools average mark in Selectivity (PAU)

School Ranking

Schools Ranking by users personal opinion

School Opinions

Consult all users opinions about schools

Camps

Summer camps searcher

Download Report Report Escola Timbaler del Bruc. Nou Barris. Barcelona WORD Report Escola Timbaler del Bruc. Nou Barris. Barcelona PDF Report Escola Timbaler del Bruc. Nou Barris. Barcelona EXCEL