Escola Josep Maria de Sagarra. Gràcia. Barcelona

Logo Josep Maria de Sagarra

Escola Josep Maria de Sagarra

pg. Vall d'Hebron, 64-70 08023 Barcelona

Escola

Contact Data

 Name
Josep Maria de Sagarra

 Code
8002216

 Status
Centro Público

 Type
Escola

 Owner
Generalitat de Catalunya

 Phone
932124429

 Fax
932124429

 Video

 Email
a8002216@xtec.cat

  If you are the principal, you can complete the info we show about your center to atract people interest

Location

 Position Josep Maria de Sagarra

Region
CATALUÑA

Province
Barcelona

Locality
Barcelona

Municipality
Barcelona

Address
pg. Vall d'Hebron, 64-70

Postal Code
08023

Teachings

 Education, courses, training Josep Maria de Sagarra

Grade Family Teaching Modality
Educación Infantil (Segundo Ciclo ) Presencial
Educación Primaria Presencial

Grades / Marks

Tests, Exams, Academic Results Josep Maria de Sagarra

  Selectivity Marks

  Grades point cutoff

Additional Information

Timetable
Horario

Additional Info

TRETS D’IDENTITAT

- Escola d’una línia de titularitat pública.

- Escola compromesa amb la innovació pedagògica per garantir la qualitat i l’equitat educativa a través de l’art contemporani i que promou un aprenentatge competencial, significatiu, basat en l’aprendre a aprendre, amb la finalitat d’assolir les competències bàsiques.

- Escola inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat que atén la diversitat per tal de garantir l’èxit de tot l’alumnat.

- Escola afavoridora del desenvolupament emocional, psicomotriu, cognitiu i social de l’alumnat amb la finalitat d’aconseguir una educació integral.

- Escola formadora de ciutadans crítics, democràtics i solidaris que promou un ensenyament creatiu i comprensiu, que afavoreix l’esperit crític i la motivació per futurs aprenentatges.

- Escola que desenvolupa i aplica el pensament científic per a interpretar la realitat que ens envolta; treballant maneres de mirar específiques de la ciència fomentant el pensament crític.

- Escola catalana arrelada en l’entorn natural, patrimonial i social del que en formem part i compromesa amb el medi ambient, la sostenibilitat i el foment dels hàbits saludables.

- Escola que integra les TAC en el procés d’ensenyament-aprenentatge i aposta per la competència digital de l’alumnat.

- Escola compromesa amb l’aprenentatge i l’ús de les llengües establertes en el Projecte Lingüístic.

- Escola que impulsa l’aprenentatge de la llengua anglesa des de l’educació infantil i en àrees no lingüístiques.

- Escola que desenvolupa les habilitats d’expressió de pensament i emocions mitjançant la comprensió i interpretació de l’art.

- Escola on la formació de l’equip docent viscuda com una responsabilitat personal i professional

Events

 Visiting day, Sports competitions ...

No events found

Share!

Users Opinions Josep Maria de Sagarra

Insert your opinion

Name:
Facilities:
Staff:
Student Body:

Recommended Schools

FEM School

Bilingual Private Center in Chamberí

Our first aim is to supply our students an education which allows them an easy access to university, always thinking in their welfare at school.


Arturo Soria School

Pedagogical Innovation, Academic Results

Educative example, Arturo Soria is a different school, a parents cooperative where families participation is a fact.

Private tuition teachers

Maestra de educación infantil

Graduada en magisterio infantil + lengua extranjera con gran experiencia en la enseñanza ofrece clases particulares para niños de primara y secundaria (apoyo y refuerzo general de todas las asignaturas)


Ingeniero Telecomunicación con Máster Formación Profesorado

Ingeniero superior en telecomunicaciones se ofrece para dar clases particulares de ciencia (matemáticas, física, química, dibujo, informática...) e inglés a todos los niveles y edades


Profesora Educación Infantil

Con experiencia en clases particulares de inglés y refuerzo general para niños de educación primaria

Further Information

Schoolar Calendar Josep Maria de Sagarra

Consult back to school, classes / course starting date, holidays

Grades point cutoff

All university degrres grades point cutoff 2015/2016

Selectivity Marks

Schools average mark in Selectivity (PAU)

School Ranking

Schools Ranking by users personal opinion

School Opinions

Consult all users opinions about schools

Camps

Summer camps searcher

Download Report Report Escola Josep Maria de Sagarra. Gràcia. Barcelona WORD Report Escola Josep Maria de Sagarra. Gràcia. Barcelona PDF Report Escola Josep Maria de Sagarra. Gràcia. Barcelona EXCEL