Escola Poeta Foix. Sarrià-Sant Gervasi. Barcelona

Logo Poeta Foix

Escola Poeta Foix

c. Balmes, 298 08006 Barcelona

Escola

Contact Data

 Name
Poeta Foix

 Code
8001731

 Status
Centro Público

 Type
Escola

 Owner
Generalitat de Catalunya

 Phone
932018152

 Fax
932018034

 Video

 Email
ceippoetafoix@xtec.cat

  If you are the principal, you can complete the info we show about your center to atract people interest

Location

 Position Poeta Foix

Region
CATALUÑA

Province
Barcelona

Locality
Barcelona

Municipality
Barcelona

Address
c. Balmes, 298

Postal Code
08006

Teachings

 Education, courses, training Poeta Foix

Grade Family Teaching Modality
Educación Infantil (Segundo Ciclo ) Presencial
Educación Primaria Presencial

Grades / Marks

Tests, Exams, Academic Results Poeta Foix

  Selectivity Marks

  Grades point cutoff

Additional Information

Timetable
Horario

Additional Info

Projecte educatiu

El PROJECTE EDUCATIU (PEC) té per centre a l’alumne/a, l’atenció individualitzada, l’orientació personal i el tractament de la diversitat.

Trets d’identitat

- L’escola és inclusiva i dóna atenció personalitzada a les necessitats de l’alumnat en les activitats del grup classe.
- El català és la llengua vehicular i d’aprenentatge. Compromesos amb la llengua i cultura catalana, potenciem el treball de les altres llengües i cultures, en un context multilingüe.
- Es desenvolupen els valors democràtics. Eduquem  en el respecte a la pluralitat, la tolerància i convivència, amb un esperit crític i solidari.
- Es potencia la formació intel·lectual, emocional i social de l’alumnat, l’aprenentatge de les llengües, l’aprenentatge cooperatiu,la coeducació,  l’educació mediambiental, i les tecnologies digitals.
- L’acollida i l’acompanyament de l’alumnat es fa en col·laboració amb les famílies.
- Integració de les activitats extraescolars i de migdia com part del projecte educatiu.
- La innovació pedagògica i la formació permanent  són un element clau per a la millora de l’acció educativa.
- Treball en xarxa amb els centres públics del districte i projecte educatiu compartit.

Objectius educatius prioritaris

En l’aprenentatge

- Desenvolupament de l’autonomia personal, l’autoestima, la responsabilitat i la creativitat.
- Aprenentatge competencial amb introducció a la metodologia basada  en l’observació i experimentació.
- Impuls de la competència comunicativa en els  llenguatges: oral, escrit, matemàtic , artístic, digital, corporal.
- Acció tutorial grupal, individual i petit grup.
- Implicació de les famílies en el procés educatiu.

En el desenvolupament del currículum

- Aprenentatges funcionals i transversalitat dels coneixements.
- Aprenentatge cooperatiu .
- Atenció inclusiva a l’alumnat atenent les diferents necessitats educatives: especials,altes capacitats,socials.
- Treball entre alumnat  d’edats i grups diversos (espais, apadrinaments..).
- Ús de la biblioteca per a impulsar el gust per la lectura.
- Ús de l’anglès en àrees no lingüístiques.
- Diversificació dels recursos didàctics ( bibliogràfics, digitals, audiovisuals…) i incorporació de visites, sortides i estades pel desenvolupament del currículum.

Events

 Visiting day, Sports competitions ...

No events found

Share!

Users Opinions Poeta Foix

10 Opinions.
 Facilities
 Staff
 Student Body
 1. 3 Disconforme con Comentario
  5 Conforme con Comentario
  Alumne
  09/11/2019
  Estic molt contenta amb l"escola.
 2. 1 Disconforme con Comentario
  6 Conforme con Comentario
  Roser
  09/11/2019
  És la nostra escola pública del barri, cada any han anant introduint projectes, aquest curs han començat un projecte europeu en el que l'escola és convertirà en un refugi climàtic.
 3. 1 Disconforme con Comentario
  6 Conforme con Comentario
  Carme
  24/06/2019
  La meva neboda va al Poeta Foix i tant la nena com els pares estan encantats amb el professorat, el tracte i el projecte d'innovació pel que estan apostant.
  El més important és que la nena va molt contenta i veiem tot el que està aprenem
 4. 2 Disconforme con Comentario
  11 Conforme con Comentario
  Mireia
  28/04/2019
  L'alumnat surt preparat. Estan treballant per projectes i aprenentatge cooperatiu. La meva filla està molt contenta i nosaltres veiem un professorat molt preparat i proper que escolta i busca solucions quan els nens tenen algun problema. Crec que hem encertat amb l'escola.
 5. 1 Disconforme con Comentario
  11 Conforme con Comentario
  María
  28/04/2019
  És un centre amb un bon professorat, molt forma, on l'alumnat de sent escoltat i estimat.
  Amb un projecte de canvi i innovació, familiar i les famílies són escoltades.
 6. 1 Disconforme con Comentario
  9 Conforme con Comentario
  Carles Martí Raquera
  13/02/2018
  La meva parella i porta la seva filla, i m'he quedat sobtat del nivell de la nena, . Valoro a més , que sempre va molt contenta a l'escola. Les tecnologies , el treball per projectes , els espais... tot molt actual. El nostre fill ara el portarem al Poeta, farà P3. Fantàtica escola. .
 7. 1 Disconforme con Comentario
  11 Conforme con Comentario
  mercè bricall
  08/02/2018
  Pues yo tengo a mi nieta en el Poeta Foix y está muy bien. Soy del barrio y la escuela hizo un cambio a mejor hace unos 7 años. Por ejemplo, está totalmente al día con las innovaciones educaticas con bastantes asignaturas por proyectos. El ambiente en el AFA es muy acogedor
  besitos Sonrisa
  más info:
  web escola poeta foix
  viquipedia escola poeta foix
 8. 1 Disconforme con Comentario
  13 Conforme con Comentario
  Maria
  08/02/2018
  Mi hijo esté en primaria en l'Escola Poeta Foix y estamos muy contentos. Lo más importante es que nuestro hijo está feliz en esta escuela y tiene muchos amigos. El equipo de maestros es de diez, al ser una escuela de una sola linea todos los profesores conocen a todo el alumnado. Cada alumno recibe una atención personalizada y cuentan con muchos soportes para trabajar cualquier necesidad especial.
  Este curso hacen "els espais" un espacio d donde se mezclan niños de distintos cursos y hace actividades como Market, experimentos, robótica, recicle y arte.. de una forma lúdica. Nuestro hijo está encantado la tarde que le toca Espais.
 9. 1 Disconforme con Comentario
  10 Conforme con Comentario
  Isabel
  06/02/2018
  Colegio muy agradable, con buen profesorado y buen ampa. Tienen extraescolares y guardería. Hay buenos proyectos educativos.
 10. 6 Disconforme con Comentario
  17 Conforme con Comentario
  Maria
  14/11/2015
  Es un colegio público en el que se ha hecho un reforma integral. Tienen un AMPA muy acogedora y dispuesta a ayudar el profesorado ha comenzado un proyecto nuevo. Por lo que me he enterado quieren abrirse al barrio y hacer actividades conjuntas. Las competencias básicas que se pasan en sexto salen con muy buen nivel.Es un colegio muy cercano a los instiutos Menéndez y Montserrat, han hecho una reforma integral y han iniciado un nuevo proyecto educativo.
  Me han dicho que los niños cuando pasan al instituto van con muy buen nivel

Insert your opinion

Name:
Facilities:
Staff:
Student Body:

Recommended Schools

FEM School

Bilingual Private Center in Chamberí

Our first aim is to supply our students an education which allows them an easy access to university, always thinking in their welfare at school.


Arturo Soria School

Pedagogical Innovation, Academic Results

Educative example, Arturo Soria is a different school, a parents cooperative where families participation is a fact.

Private tuition teachers

Maestra de educación infantil

Graduada en magisterio infantil + lengua extranjera con gran experiencia en la enseñanza ofrece clases particulares para niños de primara y secundaria (apoyo y refuerzo general de todas las asignaturas)


Ingeniero Telecomunicación con Máster Formación Profesorado

Ingeniero superior en telecomunicaciones se ofrece para dar clases particulares de ciencia (matemáticas, física, química, dibujo, informática...) e inglés a todos los niveles y edades


Profesora Educación Infantil

Con experiencia en clases particulares de inglés y refuerzo general para niños de educación primaria

Further Information

Schoolar Calendar Poeta Foix

Consult back to school, classes / course starting date, holidays

Grades point cutoff

All university degrres grades point cutoff 2015/2016

Selectivity Marks

Schools average mark in Selectivity (PAU)

Statistics Escola Poeta Foix

Daily / weekly visits

School Ranking

Schools Ranking by users personal opinion

School Opinions

Consult all users opinions about schools

Camps

Summer camps searcher

Download Report Report Escola Poeta Foix. Sarrià-Sant Gervasi. Barcelona WORD Report Escola Poeta Foix. Sarrià-Sant Gervasi. Barcelona PDF Report Escola Poeta Foix. Sarrià-Sant Gervasi. Barcelona EXCEL