Col·legi Santíssima Trinitat Badalona Barcelona

Logo Santíssima Trinitat

Col·legi Santíssima Trinitat

c. Santiago, 57 08918 Badalona

Col·legi

Contact Data

 Name
Santíssima Trinitat

 Code
8001170

 Status
Centro Privado - Concertado

 Type
Col·legi

 Phone
932744195
933455631

 Fax
932744811

 Web

 Email
a8001170@xtec.cat

  If you are the principal, you can complete the info we show about your center to atract people interest

Location

 Position Santíssima Trinitat

Region
CATALUÑA

Province
Barcelona

Locality
Badalona

Municipality
Badalona

Address
c. Santiago, 57

Postal Code
08918

Teachings

 Education, courses, training Santíssima Trinitat

Grade Family Teaching Modality State Subsidised
Educación Infantil (Segundo Ciclo ) Presencial
Educación Primaria Presencial
Educación Secundaria Obligatoria Presencial

Grades / Marks

Tests, Exams, Academic Results Santíssima Trinitat

  Selectivity Marks

  Grades point cutoff

Additional Information

Timetable
Horario

Additional Info

L'ENSENYAMENT AL NOSTRE CENTRE

Estimulem els valors d'una societat democràtica: solidaritat, respecte als altres i actitud de diàleg.

Donem importància a que l'alumnat aprengui a viure amb els altres companys i companyes, independentment de les seves diferències i del seu origen i/o condició social. Els ha de respectar tot excloent qualsevol signe de violència.

Som una centre inclusiu perquè no excloem ningú i perquè capacitem l'alumnat per viure en una societat que és plural i on cal respectar els altres.

Entenem la formació permanent com un projecte que compromet i implica la totalitat del professorat. El professorat participa en activitats de formació que es realitzen dins de l’àmbit de l’ensenyament.

Oferim una educació personalitzada que fomenta un creixement harmònic de totes les dimensions de la persona.

Realitzem un seguiment individualitzat del procés escolar dels alumnes, que ens permet adaptar la nostra tasca docent a les diverses necessitats d'aquests.

Afavorim actituds que capaciten l'alumnat per poder enfrontar-se responsablement a les situacions que li toca viure i, al mateix temps, arribar a l’acceptació d’un mateix i dels altres.

Acceptem la diversitat com a valor que enriqueix una col·lectivitat i estimula els intercanvis a partir de les diferències entre les persones.

Capacitem l'alumnat per a la interpretació de la realitat amb una actitud crítica i creativa, ajudant a estimar, a viure comunitàriament i a construir un món millor.

Sensibilitzem i preparem l'alumnat perquè, poc a poc, adopti un estil de vida el més saludable possible i uns bons hàbits de salut.

Potenciem una actitud cap a una educació per a la igualtat sense discriminacions per raó de sexe.

Events

 Visiting day, Sports competitions ...

No events found

Share!

Users Opinions Santíssima Trinitat

Insert your opinion

Name:
Facilities:
Staff:
Student Body:

Recommended Schools

FEM School

Bilingual Private Center in Chamberí

Our first aim is to supply our students an education which allows them an easy access to university, always thinking in their welfare at school.


Arturo Soria School

Pedagogical Innovation, Academic Results

Educative example, Arturo Soria is a different school, a parents cooperative where families participation is a fact.

Private tuition teachers

Maestra de educación infantil

Graduada en magisterio infantil + lengua extranjera con gran experiencia en la enseñanza ofrece clases particulares para niños de primara y secundaria (apoyo y refuerzo general de todas las asignaturas)


Ingeniero Telecomunicación con Máster Formación Profesorado

Ingeniero superior en telecomunicaciones se ofrece para dar clases particulares de ciencia (matemáticas, física, química, dibujo, informática...) e inglés a todos los niveles y edades


Profesora Educación Infantil

Con experiencia en clases particulares de inglés y refuerzo general para niños de educación primaria

Further Information

Schoolar Calendar Santíssima Trinitat

Consult back to school, classes / course starting date, holidays

Grades point cutoff

All university degrres grades point cutoff 2015/2016

Selectivity Marks

Schools average mark in Selectivity (PAU)

School Ranking

Schools Ranking by users personal opinion

School Opinions

Consult all users opinions about schools

Camps

Summer camps searcher

Download Report Report Col·legi Santíssima Trinitat Badalona Barcelona WORD Report Col·legi Santíssima Trinitat Badalona Barcelona PDF Report Col·legi Santíssima Trinitat Badalona Barcelona EXCEL